Home

Aandacht is onze meerwaarde. Ons werk is het bewijs. Laat u overtuigen.

Welkom bij GIS4ALL • Specialist op het gebied van geo-informatie

Geo-informatie heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Steeds meer informatie is gekoppeld aan objecten met een vaste plaats op de aarde. Overheid, bedrijfsleven en particulieren maken in toenemende mate gebruik van systemen, welke zijn gerelateerd aan geo-informatie.

GIS4ALL is consultant, ontwikkelaar en leverancier op het gebied van geo-informatie en communicatie technologie (GEO-ICT).

GIS4ALL biedt vanaf een deskundig platform uit binnen- en buitenland een breed scala aan producten en diensten.Tot onze klanten behoren o.a. nutsbedrijven, overheid- en semi-overheidsdiensten als gemeenten, waterschappen, het Kadaster, GBKN, ingenieursbureaus en dataleveranciers.

 

De kracht van GIS4ALL:

Kennis
Gedegen kennis van velerlei systemen en producten op het gebied van GEO-ICT.

Jarenlange ervaring
in het adviseren, ontwikkelen en implementeren van GEO-ICT projecten.

 


Persoonlijke benadering
van de klant en afstemming van producten op diens persoonlijke behoefte.

Creativiteit en innovatie
Dit betreft ons vermogen om buiten kaders te denken en samen met de klant de meest passende oplossing te kiezen.

BAG & BGT nieuws

Zonder omwegen naar BGT!
GIS4ALL begeleidt op efficiënte wijze de opbouw van BGT bestanden. D.m.v. integratie van beheerobjecten met grootschalige topografie wordt een basisbestand opgebouwd dat GBKN, beheerkaarten, IMGeo en BGT produceert. Door uitgekiende grensvergelijking van beheerkaarten met de grootschalige topografie, wordt de basis gelegd van waaruit het beoogde bestand wordt gerealiseerd. De opbouw en de vergelijking is geheel applicatie onafhankelijk, staat los van de lopende werkprocessen en is bruikbaar voor alle BGT bronhouders. De werkwijze van GIS4ALL is data gericht en niet applicatie gericht. Immers, welke applicatie ook gebruikt wordt, de data dient op orde te zijn! Budgettering is niet goed mogelijk zonder een kwantificering van de benodigde werkzaamheden!

 


Volledige vergelijking van adressen tussen GBA, WOZ en BAG
Als voortvloeisel uit de wet BAG zijn overheidsinstanties verplicht om alle adressenbestanden te betrekken uit het BAG. Hiertoe is het noodzakelijk om alle adressenbestanden binnen de overheid op elkaar af te stemmen.
Momenteel is de koppeling GBA-BAG en WOZ-BAG actueel. Alvorens de koppeling tussen de GBA-BAG en WOZ-BAG applicaties tot stand komt, biedt GIS4ALL een volledige vergelijking en integriteitscontrole van adressen aan.
Door middel van een Quick scan worden de adresgegevens uit verschillende registraties vergeleken. Hierdoor wordt een gedetailleerd inzicht verschaft in de overeenkomsten en verschillen en wordt de mogelijkheid gecreëerd om adressen te stroomlijnen c.q. te synchroniseren tussen GBA, WOZ en BAG registraties. Een belangrijk voordeel van deze vergelijking is de productie van een koppellaag alsmede een verschillenlijst voor zowel GBA-BAG als WOZ-BAG.