Portfolio

Onze klanten bepalen ons succes. Wij realiseren ons maar al te goed dat het vaak ook omgekeerd is.

Onderstaand een selectie van recentelijk uitgevoerde opdrachten en leveringen.

Selectief vergelijken van duizenden GBKN kaartbladen (Enexis B.V.)

N1878+Met behulp van het NEN1878+ programma verwerkt Enexis, als afnemer van de GBKN, maandelijks duizenden mutaties in de ruim veertigduizend kaartbladen van haar voorzieningsgebied. Het NEN1878+ programma zorgt ervoor dat de actualisatie slag van de beheerkaarten zo efficient mogelijk verloopt. Door middel van het selectief vergelijken van GBKN bestanden worden de voor de beheerder meest relevante veranderingen (mutaties) geëxtraheerd. Het werkt rechtstreeks op NEN1878-bestanden en heeft als voordeel dat conversiefouten en dataverlies worden uitgesloten.Tevens beschikt het programma over enkele CAD/GIS functionaliteiten zoals een classificatie filter, ruimtelijk filter, de mogelijkheid tot het opdelen van lijnketens naar losse lijnen alsmede het knippen van lijnelementen naar de grens van een op te geven polygoonbestand.

NEN1878 Mutatiebestanden Splitter (Stichting GBKN-ZUID)
GIS4ALL heeft een applicatie ontwikkeld die NEN1878 mutatiebestanden splitst in geometrische en administratieve mutaties. Om aan de wens van vele afnemers van NEN1878 mutatiebestanden tegemoet te komen is met de Stichting GBKN-Zuid afgesproken om een speciale prijs voor clienten van de Stichting GBKN-Zuid te hanteren.

Vergelijken van de AKR met de Gemeentelijke Kadastrale Informatie (Gemeente Druten)
Ter voorbereiding op de invoering van de WKPB heeft GIS4ALL de binnen gemeentelijke kadastrale informatie met een “NULL” kadastrale levering van het AKR systeem vergeleken. Hierdoor loopt het gemeentelijke kadastrale systeem van de Gemeente Druten synchroon met die van het kadaster.

Levering aan het Kadaster te Apeldoorn
In het kader van het onderhoud van de GBKN heeft het Kadaster opdracht verstrekt tot het leveren van de NEN1878 Vergelijker.

Levering aan de Stichting GBKN-Zuid
Ook de Stichting GBKN-Zuid zag de meerwaarde van de NEN1878 Vergelijker en tools en is overgegaan tot aanschaf van de programmatuur.

Speeltoestellenbeheer voor NV IRADO (Schiedam)

Speeltoestel1101GIS4ALL heeft een module ontwikkeld die de mogelijkheid biedt om Speeltoestellen Beheer Informatie in te winnen en te verwerken onder het geografische informatie systeem. De doelstelling is het creeëren van een flexibel systeem dat voorziet in “mobiel (be)werken, inwinnen, delen, combineren, controleren en exploiteren” van de te beheren geo-informatie. Met een flexibel systeem wordt ook bedoeld dat minimale aanpassingen nodig zijn om dit systeem tevens in te zetten voor bijvoorbeeld boombeheer of rioolbeheer. Zie uitvoer voorbeeld…

Basisregistratie gebouwen Gemeente Baarn
In het kader van het beheer van de gebouwen objecten kaart heeft GIS4ALL een procedure ontwikkeld om in een handomdraai uit de maandelijkse GBKN NEN1878 Null bestanden de benodigde aanpassingen voor de gebouwen objectenkaart te selecteren. Deze module is tevens geschikt voor het bijhouden van iedere op GBKN gebaseerde objectenkaart.

Inrichting van een informatieplein bij de ONS Groep

informatiepleinIn het kader van het inrichten van een geo informatieplein heeft GIS4ALL een advies/ implementatie opdracht verworven en uitgevoerd bij de ONS Groep. Dit is een verzamelpunt waar diverse informatie uit verschillende disciplines toegankelijk wordt gemaakt en gemeld in het Document Management Systeem (DMS).

Cyclomedia to JPG bij de gemeente Amersfoort
GIS4ALL heeft in opdracht van de gemeente Amersfoort een conversie traject uitgevoerd. De doelstelling hiervan is het verbreden van het gebruik van de beeldinformatie binnen de gemeente.
Meer info…

Migratie traject Elmar N.V. (Aruba)
GIS4ALL heeft voor de elektriciteitsmaatschappij Aruba (Elmar N.V.) programmatuur ontwikkeld voor het migreren van alle digitale bestanden uit het InFoCAD systeem naar Smallworld en Autocad. Het ging om het overzetten van ruim 2000 overzichts- en detailtekeningen van het Arubaanse elektriciteitsnetwerk met alle symbolen en de gekoppelde intelligentie.

Presentatie over DBCompass®
GIS4ALL heeft een voordracht verzorgd onder de titel ” Portability, Interoperability of toch maar Connectivity” tijdens het GIN symposium. De voordracht is met enthousiasme ontvangen door de deelnemers van het symposium. GIN staat voor geo-informatie Nederland.Via onderstaande links kunt u de presentatie en hand-out downloaden.
Presentatie kleur , Presentatie zwart-wit , Hand-out

GIS-WOZ kaart voor de gemeente Druten
Net zoals de gemeentes Vlissingen, Gouda, Beuningen en anderen heeft nu ook de Gemeente Druten gekozen voor het GIS-WOZ concept van GIS4ALL.
Recentelijk beschikt de gemeente Druten hierdoor over een gemeente dekkende GIS-WOZ kaart voor allerlei analyses, onderzoeken en kwaliteitsbewaking van de WOZ gegevens.

Gemalenbeheer applicatie voor ONS NV (Schiedam)
GIS4ALL heeft voor ONS programmatuur ontwikkeld om de urenregistratie van alle gemeentelijke gemalen samen te voegen ten behoeve van de maandelijkse rapportage en analyse.
ONS is het nutsbedrijf van Schiedam.

Opdracht gemeente Druten
GIS4ALL heeft de opdracht verworven van de gemeente Druten tot het installeren en configureren van het CAD/GIS netwerk.

IMRO uitwisseling voor de gemeente Beuningen
GIS4ALL heeft de opdracht verworven van de gemeente Beuningen tot het leveren van programmatuur, opleiding en installatie in het kader van IMRO (NEN1878) gebruik onder InFoCAD.

Rampenoefening voor de gemeente Vlissingen
GIS4ALL participeert aan een rampenoefening van de gemeente Vlissingen. Door de realisatie van een koppeling van de inwoners database en de gemeentelijke objectenkaart is het mogelijk om binnen enkele seconden de beschikking te hebben over uitgebreide informatie over een gebied/straat/wijk. Dit is cruciale informatie voor bijvoorbeeld de brandweer, ambulance, politie en natuurlijk voor de besluitvormers.

Royal Haskoning rioolbeheer koppeling
GIS4ALL heeft een koppeling gerealiseerd tussen het rioolbeheer pakket van Royal Haskoning en InFoCAD voor de ONS Groep in Schiedam. Alle relevante administratieve gegevens over rioolputten en leidingen zijn beschikbaar gesteld onder het InFoCAD platform voor verdere GIS activiteiten dan wel gecombineerd met andere door ONS beheerde gemeentelijke gegevens.
Deze koppelingsprocedure is zodanig universeel dat hij ook gebruikt kan worden voor de koppeling met vele andere beheersapplicaties.